Witamy!

Informacja o przetwarzanych danych

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma AVRIO MEDIA Sp. z o. o. z siedzibą w  Kostrzynie, ul. Wrzesińska 1b, 62-025, telefon: +48 61 875 39 68, e-mail: SEKRETARIAT@AVRIOMEDIA.PL

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy.

 

Powodem pozyskania Pana/ Pani danych osobowych jest realizacja umowy. Podstawa prawna art. 6 1b RODO.

 

W przypadku nie podania danych nie będziemy mogli realizować ww. celu.

 

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu spełniania wymagań prawnych (5 lat po zakończeniu roku rachunkowego) bądź na czas trwania okresu gwarancji/ roszczeń.

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

  • osoby upoważnione przez firmę AVRIO MEDIA Sp. z o. o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, którym firma AVRIO MEDIA Sp. z o. o. zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

 

Informujemy, że Pan/Pani jako właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od naszej firmy:

  • dostępu do swoich danych,
  • możliwości ich sprostowania/uzupełnienia,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wyrażeniu sprzeciwu do przetwarzania
  • cofnięcia zgody.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 tel.: 22 860 70 86.

 

Wronki

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc STYCZEŃ 2019.

Słupca

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc STYCZEŃ 2019.

Golina

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc STYCZEŃ 2019.