Procedura postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zaburzeń w dostarczaniu paliw gazowych.

„Avrio Media sp. z o.o., działając w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 ze zm.), niniejszym przedkłada do konsultacji Procedurę postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zaburzeń w dostarczaniu paliw gazowych, a w szczególności nieprzewidzianego wzrostu zużycia paliwa gazowego przez odbiorców, wystąpienia zakłóceń w dostawach paliwa gazowego, wystąpienia sytuacji awaryjnej w instalacji odbiorcy lub dostawcy . Odbiorcy nabywający paliwo gazowe od Avrio Media sp. z o.o. mogą zgłaszać uwagi do ww. Procedury w terminie do dnia 26 lutego 2018 r. na adres poczty elektronicznej ebartkowiak@avriomedia.pl.

Załączniki do ww. Procedury mają charakter niejawny i nie podlegają konsultacjom.”

/photos/ckeditor/Procedura.pdf

 

Wronki

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc STYCZEŃ 2018

Słupca

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc STYCZEŃ 2018

Golina

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc STYCZEŃ 2018