IRIESD

Avrio Media sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 3 lutego 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr DRR-4322-2(18)/2015/2016/AN/MP Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP Gaz-System S.A. (IRiESP), która opublikowana została w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki nr 3/2016 (880) w dniu 4 lutego 2016 r.

Z uwagi na powyższe okoliczności, Avrio Media sp. z o. o., działając w trybie określonym w art. 9g ust. 8b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), przeprowadziła weryfikację treści Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej od dnia 1.08.2014 r. (IRiESD), pod względem zgodności jej postanowień z ww. IRiESP. Z przeprowadzonej analizy wynika, że obowiązująca IRiESD pozostaje w pełnej zgodności z postanowieniami IRiESP i nie wymaga wprowadzenia zmian.

Z treścią obowiązującej IRiESD można zapoznać się na stronie internetowej http://www.avriomedia.pl/dokumenty oraz w siedzibie Avrio Media sp. z o.o. 

Wronki

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc SIERPIEŃ 2016

Słupca

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc SIERPIEŃ 2016

Golina

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc SIERPIEŃ 2016