Zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 9

Od dnia 27 maja  2017 r. obowiązują w rozliczeniach nowe ceny paliwa gazowego. Nowe ceny zostają wprowadzone na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.30.2017.KGa opublikowanej w dniu 5 maja 2017 r.. Więcej szczegółów w dziale Dokumenty - Taryfa dla paliwa gazowego.

Wronki

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc GRUDZIEŃ 2017

Słupca

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc GRUDZIEŃ 2017

Golina

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc GRUDZIEŃ 2017