Witamy!

Wprowadzenie nowej taryfy

 

Niniejszym spółka Avrio Media informuje, że w dn. 12 października 2021 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę nr 12 dla gazu ziemnego wysokometanowego.

 

Wprowadzenie nowej taryfy podyktowane jest nieustannie utrzymującym się, od początku roku 2021, dynamicznym wzrostem cen paliw gazowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE). Ceny gazu są najwyższe w całej Unii Europejskiej od 13 lat. Wzrost cen spowodowany jest głównie działaniem GAZPROM-u oraz szybkim odblokowywaniem zastopowanych przez pandemię gospodarek unijnych państw. Ceny gazu na TGE S.A., porównując r/r wzrosły aż 6-krotnie. Obecnie cena gazu zmiennego na TGE S.A. kształtuje się na poziomie ok. 420 zł/MWh. Zatem jest ona ponad dwukrotnie wyższa niż nasza stawka dla gospodarstw domowych, uwzględniona w zatwierdzonej Taryfie.

 

Taryfa nr 12 zacznie obowiązywać od dn. 1 listopada 2021 r.

Pragniemy zaznaczyć, że jest to pierwsza, w przeciwieństwie do innych dostawców gazu, podwyżka cen gazu dla odbiorców indywidulanych w tym roku.

 

Poniżej załączamy Państwu kilka linków do artykułów na temat obecnej sytuacji na rynku gazu. Bardzo prosimy o zapoznanie się i zrozumienie aktualnej potrzeby podniesienia cen:

 

https://www.naturalgasintel.com/russia-limits-additional-natural-gas-deliveries-to-europe-sending-prices-higher-lng-recap/

 

https://www.ft.com/content/760b2a01-d1ec-4177-bae5-27f29c7ad646

 

https://wydarzenia.interia.pl/autor/irmina-brachacz/news-ceny-gazu-nowe-rekordy-konca-podwyzek-nie-widac,nId,5579809

 

https://www.money.pl/gospodarka/ceny-gazu-o-941-proc-w-gore-sasin-pgnig-niweluje-podwyzki-wlasnymi-staraniami-6693353004362368a.html

 

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/pgnig-podnosi-ceny-gazu-jest-zgoda-ure/5ews9t0

 

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/szykujmy-sie-na-kolejne-podwyzki-rosja-uderzyla-w-ceny-gazu/yqe00rs

 

https://www.money.pl/gospodarka/nord-stream-rosjanie-niepocieszeni-sad-uznal-ze-gazociag-podlega-prawom-ue-6676040093494112a.html

 

https://biznesalert.pl/ceny-gazu-w-europie-pikuja-przez-wiesci-o-nord-stream-2/

 

https://energia.rp.pl/surowce-i-paliwa/33301-gazprom-uderzyl-w-unie-cena-gazu-szybuje-coraz-szybciej

 

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-ceny-gazu-wystrzelily-firmy-musza-sie-przygotowac-na-duza-po,nId,5300548

 

https://energia.rp.pl/surowce-i-paliwa/32587-ceny-gazu-w-unii-najwyzsze-od-13-lat

 

https://biznesalert.pl/gaz-rosja-energetyka-europa-ttf/

 

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/ure-nowe-taryfy-pgnig-obrot-detaliczny-wyzsze-rachunki-za-gaz/mh6tczz

 

https://wiadomosci.wp.pl/pogoda-wraca-zima-nadciaga-bestia-z-polnocy-6612630555597792a


 

Komunikat

 

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, Avrio Media sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r., przesyłając odpowiedni formularz do składania uwag
na adres e-mail: sekretariat@avriomedia.pl (w formacie MS Excel oraz PDF).

Konsultowany projekt zastąpi obecnie obowiązującą, od dnia 1 kwietnia 2019 r., wersję IRiESD.

Uprzejmie informujemy, że po wprowadzeniu IRiESD do stosowania, będzie ona stanowiła część umów kompleksowych wiążących odbiorców Avrio Media sp. z o.o.

 

 

 

Informacja o przetwarzanych danych

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma AVRIO MEDIA Sp. z o. o. z siedzibą w  Kostrzynie, ul. Wrzesińska 1b, 62-025, telefon: +48 61 875 39 68, e-mail: SEKRETARIAT@AVRIOMEDIA.PL

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy.

 

Powodem pozyskania Pana/ Pani danych osobowych jest realizacja umowy. Podstawa prawna art. 6 1b RODO.

 

W przypadku nie podania danych nie będziemy mogli realizować ww. celu.

 

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu spełniania wymagań prawnych (5 lat po zakończeniu roku rachunkowego) bądź na czas trwania okresu gwarancji/ roszczeń.

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

  • osoby upoważnione przez firmę AVRIO MEDIA Sp. z o. o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, którym firma AVRIO MEDIA Sp. z o. o. zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

 

Informujemy, że Pan/Pani jako właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od naszej firmy:

  • dostępu do swoich danych,
  • możliwości ich sprostowania/uzupełnienia,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wyrażeniu sprzeciwu do przetwarzania
  • cofnięcia zgody.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 tel.: 22 860 70 86.

 

Wronki

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc PAŹDZIERNIK 2021.

Słupca

II Bieg Uliczny pn. "Cienińska Szóstka"

Golina

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc PAŹDZIERNIK 2021.