Aktualności

Strefa dystrybucyjna Wronki

 • Ciepło spalania

  Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc WRZESIEŃ 2020.

   

  1. ID 790954 Wronki: 41,810 MJ/m³; 11,614 kWh/m³

   

  Kostrzyn Wlkp., 05.10.2020 r.

 • Dotacja w gm. Wronki

  Dotacja do ekologicznych urządzeń grzewczych w gm. Wronki

  Szanowni Państwo,

  poniżej przedstawiamy informacje zamieszczone na stronie internetowej gminy Wronki dotyczące dofinansowania proekologicznego urządzeń grzewczych - http://www.wronki.pl/dotacja-do-ekologicznych-urzadzen-grzewczych.html.

  Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej naszej Spółki prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu  61 875 39 68 i zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na naszej stronie internetowej http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-domu/1113/1121/przylaczenie-do-sieci-gazowej/definicja-przylacza-gazowego i http://www.avriomedia.pl/dokumenty

   

  Dofinasowanie odbywa się na podstawie złożonych kompletnych wniosków do dnia 30 września każdego roku oraz późniejszym zgłoszeniu wykonaniu inwestycji w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada danego roku budżetowego.

  Dotacja dotyczy budynków mieszkalnych nowobudowanych oraz już istniejących. Dotacja może być przyznana do zakupu i/lub montażu urządzeń grzewczych, takich jak:

  a) kotły gazowe,

  b) kotły olejowe,

  c) kotły elektryczne lub urządzenia elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej (między innymi: elektryczne ogrzewanie podłogowe, maty infrared),

  d) pompy ciepła - urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii,

  e) kotły na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem paliwa, spełniające wymogi Klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, nie posiadające rusztu nad paleniskiem,

  f) kotły na paliwo stałe typu biopaliwo (tj. drewno kawałkowe, wióry, trociny drzewne, słoma, drewno prasowane typu pelet lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych), bez możliwości stosowania paliw kopalnych (węgla i koksu), spełniające wymogi Klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012,

  g) piece akumulacyjne, jako jedyne źródło ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego.

  Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji, udokumentowanych imienną fakturą, na zakup i/lub montaż urządzenia grzewczego:

  1) dla urządzeń wymienionych w § 3 ust. 1 lit. a i d – w wysokości 70% lecz nie więcej niż 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),

  2) dla urządzeń wymienionych w § 3 ust. 1 lit. b, c, e-g – w wysokości 70% lecz nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych 00/100).

  Zachęcamy do zapoznania się z całością uchwały nr XXX/261/2017 Rady Miasta i Gminy Wronki z  dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na pokrycie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych.

  Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wronki w budynku B przy ul. Ratuszowej 5, 64-510 Wronki oraz pod numerem 67 254 95 22.

   

  Kostrzyn, 8.05.2017 r.