Przyłączenie do sieci gazowej

Zmiana mocy przyłączeniowej

Odbiorca informuje na piśmie AVRIO MEDIA o zmianie/przebudowie instalacji wewnętrznej. Jeśli zmiana/przebudowa niesie za sobą zmianę mocy zainstalowanych urządzeń AVRIO MEDIA przygotuje i prześle stosowny aneks do umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego. Odbiorca zobowiązany jest do ponownego przesłania protokołu z odbioru technicznego instalacji gazowej oraz z przeprowadzonej próby szczelności, protokołu odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji celem przygotowania stosownego aneksu.