Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

AVRIO MEDIA Sp z o.o. powstała w 2003 roku, a od 2005 roku prowadzi działalność gospodarczą opartą na przesyle, dystrybucji oraz obrocie paliwami gazowymi.

AVRIO MEDIA posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi na terenie Rzeczypospolitej na okres do 2025 roku oraz na Dystrybucję paliwami gazowymi na obszarze miasta i gminy Wronki, gminy Golina, Gminy Strzałkowo oraz gminy Słupca sieciami o ciśnieniu średnim

Spółka pełni również funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazowego zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011 roku.

AVRIO MEDIA wchodzi w skład grupy Eteron Sp. z o.o., holdingu inżynieryjno - technicznego działającego w takich branżach jak telekomunikacja, energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, informatyka, nieruchomości i innych. Działalność Spółki w ramach Grupy Kapitałowej ETERON umożliwia korzystanie z szerokich kompetencji oraz z wypracowanych kontaktów poszczególnych Spółek Grupy. Daje to Spółce również wiarygodność finansową i stabilizację podejmowanych działań.

AVRIO MEDIA otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2011 według D&B Poland.

 

Siedziba Zarządu Spółki:

AVRIO MEDIA Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 1b

62-025 Kostrzyn

Kapitał Zakładowy 3.533. 000,00 PLN

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000162990

NIP: 783-15-99-859

REGON: 634498236