Sprzedaż paliwa gazowego

Lista sprzedawców

Lista sprzedawców:

Lista aktywnych sprzedawców:

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.– adres poczty elektronicznej: https://pgnig.pl/

Sprzedawcy rezerwowi:

Brak

Sprzedawca z urzędu:

Avrio Media sp. z o.o. zaprzestała sprzedaży paliw gazowych do odbiorców w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z art. 62c ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych przez Avrio Media sp. z o.o. funkcję sprzedawcy z urzędu pełni przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, co do którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 5b1 ustawy Prawo energetyczne, tj. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.– adres strony internetowej: https://pgnig.pl/sprzedawca-z-urzedu