Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami (kWh)

Co się zmieniło

Dla Odbiorców najważniejszą zmianą są nowe jednostki rozliczeniowe na fakturze. Oprócz ilości zużytego Paliwa gazowego w jednostkach objętości (m3) na fakturze dodatkowo przedstawione są poniższe wartości:

  1. współczynnik konwersji,
  2. ilość zużytego Paliwa gazowego wyrażona w jednostkach energii (kWh),

 

Bez zmian pozostaną:

  1. obecnie zamontowane gazomierze,
  2. warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego,
  3. numer konta bankowego do uiszczania opłat,
  4. numer klienta,
  5. zużyciu paliwa gazowego w jednostkach objętości (m3),

 

Zmiany sposobu rozliczeń nie mają wpływu na wzrost cen. Do przeliczenia m3 na kWh wykorzystywany jest bowiem współczynnik konwersji, uwzględniający realne ciepło spalania gazu na danym RCS.