Sprzedaż paliwa gazowego

Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych

Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych na inne niż te wskazane w Umowie wymaga uprzedniego pisemnego zawiadomienia AVRIO MEDIA. Może to wiązać się ze zmianą grupy taryfowej. Gdy zajdzie taka konieczność, zostanie  sporządzony aneks do Umowy kompleksowej dostarczana paliwa gazowego.

Odbiorca może zgłosić zmianę na dokumencie przygotowanym przez Odbiorcę wskazując nr Umowy i nr Klienta. Podpisany dokument można złożyć osobiście w biurze AVRIO MEDIA lub wysłać pocztą na adres:

AVRIO MEDIA Sp. z o.o.

Ul. Wrzesińska 1b

62-025 Kostrzyn