Dokumenty

 • Wnioski i formularze

  Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej

  Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej

  Klienci indywidualni

  •    Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej pobierz

  •    Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej pobierz

  •    Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektorniczną pobierz

  •    Oświadczenie do celów projektowych do budowy przyłącza gazowego pobierz

  •    Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego pobierz

  •    Protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności w budynku pobierz

  •    Zbiór Praw Konsumenta (wersja kolorowa) pobierz

  •    Zbiór Praw Konsumenta (wersja czarno biała) pobierz

  •    Errata do Zbioru Praw Konsumenta (wersja kolorowa) pobierz

  •    Errata do Zbioru Praw Konsumenta (wersja czarno biała) pobierz

  Klienci instytucjonalni

  •  Wniosek o zawarcie Umowy wykonawczej (dotycząca Punktu wyjścia o Mocy umownej większej niż 110 kWh/h)  pobierz

  •    Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej poniżej 110kWh/h pobierz

  •    Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej powyżej 110 kWh pobierz

  •    Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej pobierz 

  •    Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektorniczną pobierz

  •    Oświadczenie do celów projektowych do budowy przyłącza gazowego pobierz

  •    Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego pobierz

   

 • Wzory Umów

  Usługa dystrybucji

  Umowa o świadczenie usług dystrybucji Pobierz

  Załącznik nr 1 do umowy dystrybucyjnej Pobierz

  Załącznik nr 2 do umowy dystrybucyjnej Pobierz

  Załącznik nr 3 do umowy dystrybucyjnej Pobierz

  Załącznik nr 4 do umowy dystrybucyjnej Pobierz

  Załącznik nr 5 do umowy dystrybucyjnej Pobierz

  Klienci indywidualni

  1. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej pobierz i załącznik pobierz

  Klienci instytucjonalni

  1. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej pobierz i załącznik pobierz
  2. Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego pobierz
  3. Ogólne warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego pobierz
  4. Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego pobierz
  5. Zamówienie ilości Paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku gazowego i zamówienia Mocy umownej (dla Odbiorców powyżej 110 kWh/h) pobierz
 • Taryfa dla paliwa gazowego

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że od dnia 1 marca 2024 r. obowiązuję nowa Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 29. Wprowadzenie nowego cennika jest pochodną cen paliw gazowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE)

  Od dnia 1 marca 2024, dla wybranych grup taryfowych, korygujemy cenę w dół. Cena gazu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w ostatnich miesiącach spadła i mamy nadzieję, że trend ten utrzyma się w kolejnych okresach.

  Nowe ceny zostają wprowadzone na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.7.2024.PDo1 opublikowanej w dniu 9 lutego 2024 r.

  Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego ma za zadanie ułatwienie Odbiorcom Paliwa gazowego zorientowania się w obowiązujących stawkach, na podstawie których wystawiane są faktury. Jest to zestawienie, którego konstrukcja opiera się na tabelarycznym ujęciu odpowiednich wartości wraz z wyjaśnieniami poszczególnych pojęć. Zapraszamy do zapoznania się z Taryfą dla gazu ziemnego wysokometanowego.


  •   Zmiana nr 3 do Taryfy nr 14 z dnia 06.02.2024 r. pobierz

  •   Zmiana nr 2 do Taryfy nr 14 z dnia 01.02.2024 r. pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 29 z dnia 29.02.2024 r. pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 28 z dnia 29.11.2023 r. pobierz

  •   Zmiana nr 1 do Taryfy nr 14 z dnia 29.11.2023 r. pobierz

  •   Postanowienie z dnia 12.07.2023r. do Taryfy nr 14 z dnia 24.05.2023 r. pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 27 z dnia 01.07.2023 pobierz

  •   Taryfa nr 14 z dnia 24.05.2023 r. pobierz


  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 26 z dnia 30.09.2022 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 25 z dnia 31.08.2022 pobierz

  •   Taryfa nr 13 z dnia 29.07.2022 r. pobierz


   

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 24 z dnia 29.07.2022 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 23 z dnia 30.06.2022 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 22 z dnia 31.05.2022 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 21 z dnia 28.04.2022 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 20 z dnia 28.02.2022 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 19 z dnia 31.01.2022 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 18 z dnia 31.12.2021 pobierz

  •   Zmiana do Taryfy nr 12 z dnia 17.12.2021 r. pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 17 z dnia 30.11.2021 pobierz

  •   Taryfa nr 12 z dnia 13.10.2021 r. pobierz


   

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 16 z dnia 30.09.2021 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 15 z dnia 30.08.2021 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 14 z dnia 29.07.2021 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 13 z dnia 29.06.2021 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 12 z dnia 28.05.2021 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 11 z dnia 29.04.2021 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 10 z dnia 26.01.2021 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 9 z dnia 21.12.2020 pobierz

  •   Taryfa nr 11 z dnia 19.03.2020 r. pobierz


   

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 8 z dnia 24.04.2020 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 7 z dnia 24.06.2019 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 6 z dnia 25.03.2019 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 5 z dnia 05.02.2019 pobierz

  •   Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 4 z dnia 29.11.2018 pobierz

  •   Taryfa nr 10 z dnia 17.10.2018 r. pobierz


   

  •    Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 3 z dnia 26.09.2018 pobierz

  •    Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 2 z dnia 24.08.2018 pobierz

  •    Zmiana nr 1 do Taryfy nr 9 z dnia 05.05.2017 r. pobierz

  •    Taryfa nr 9 z dnia 14.04.2017 r. pobierz


   

  •    Taryfa nr 8 z dnia 03.11.2015 r. pobierz  •    Taryfa nr 7 z dnia 22.08.2014 r. pobierz   •    Taryfa nr 6 po zmianie z dnia 17.02.2014 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 6 aktualizacja z dnia 24.10.2013 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 6 z dnia 19.07.2013 r. pobierz   •    Taryfa nr 5 zmana nr 2 z dnia 23.10.2012 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 5 zmiana nr 1 z dnia 23.04.2012 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 5 z dnia 08.03.2012 r. pobierz   •    Taryfa nr 4 z dnia 16.08.2011 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 3 z dnia 02.08.2010 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 2 z dnia 27.07.2009 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 1 z dnia 31.05.2006 r. pobierz

 • Koncesja

  AVRIO MEDIA posiada koncesje udzielone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  I Koncesja na obrót paliwami gazowymi do 31 grudnia 2030 r.

  Decyzja nr OPG/114/13517/W/2/2005/BP z dnia 23.08.2005 r.
  zgodnie z którą „Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na obrocie gazem ziemnym na potrzeby Odbiorców zlokalizowanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”.

  II Koncesja na dystrybucję paliw gazowych do 31 grudnia 2025 r.

  Decyzja nr DPG/103G/13517/W/DRG/2015/ŁP z dnia 27.07.2015 r.
  zgodnie z którą „Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców zlokalizowanych w województwie wielkopolskim na obszarze miasta i gminy Wronki, gminy Golina, Gminy Strzałkowo oraz gminy Słupca sieciami o ciśnieniu średnim.  

 • IRIESD

  Avrio Media sp. z o. o. opracowała i poddała konsultacjom nowy projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, który uwzględnia procedurę sprzedaży rezerwowej. W ramach konsultacji do IRiESD nie zgłoszono żadnych uwag.

  Z treścią obowiązującej od dnia 1 sierpnia 2022 r. IRiESD można zapoznać się na stronie internetowej www. http://avriomedia.pl/ oraz w siedzibie Avrio Media sp. z o.o.

  Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją - IRiESD POBIERZ

  Kostrzyn, 01.08.2022 r.

 • CRG - Cena Referencyjna Gazu (CRG)

  CRG - Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Avrio Media sp. z o.o., ustalana jest przez Avrio Media sp. z o.o. na podstawie średnioważonej ceny zakupu paliwa gazowego przez OSD w Miesiącu gazowym poprzedzającym Miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej OSD. Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana. 

  CRG za 2024 rok

  CRG za 2023 rok

  CRG za 2022 rok

  CRG za 2021 rok

  CRG za 2020 rok

  CRG za 2019 rok

  CRG za 2018 rok

  CRG za 2017 rok

  CRG za 2016 rok

 • Cena Wyrównania

 • Wartość ciepła spalania w ORCS

  Wartość ciepła spalania oraz historyczne informacje o jakości Paliwa gazowego dystrybuowanego przez AVRIO MEDIA do pobrania TUTAJ

 • Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

  Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego ZOBACZ

  Pełny tekst Planu wprowadzania ograniczeń ZOBACZ

   

   

 • Druk polecenia przelewu - wpłata gotówkowa

  Druk polecenia przelewu z nowym numerem rachunku - wpłata gotówkowa - POBIERZ

 • Miesięczne profile zużycia dla punktów typu WS

  Miesięczne Profile stosowane są na terenie działania Avrio Media sp. z o.o. można pobrać poniżej.

  Miesięczne profile zużycia dla punktów typu WS

 • Procedura zmiany Sprzedawcy

  1. Odbiorca przyłączony do Systemu dystrybucyjnego ma prawo do zmiany sprzedawcy Paliwa gazowego. Procedura zmiany sprzedawcy odbywa się
   w trybie określonym w pkt 2-12 poniżej.
  2. W ramach procedury zmiany sprzedawcy Odbiorca wypowiada w całości
   lub w części umowę sprzedaży lub umowę kompleksową dotychczasowemu sprzedawcy. OSD nie weryfikuje skuteczności wypowiedzenia, o którym mowa
   w zdaniu poprzednim.
  3. W przypadku, gdy Odbiorca wypowiada Umowę kompleksową, na podstawie której nabywa Paliwo gazowe od OSD, jest zobowiązany:
   1. skutecznie wypowiedzieć w całości lub w części Umowę kompleksową zawartą z OSD, na zasadach w niej określonych,
   2. uregulować wszelkie zobowiązania względem OSD wynikające
    z Umowy kompleksowej,
   3. uiścić na rzecz OSD kary umowne określone w ww. Umowie kompleksowej, w przypadku gdy została ona zawarta na czas określony.
  4. Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera z nim umowę kompleksową lub umowę sprzedaży Paliwa gazowego.
  5. Nowy sprzedawca jest zobowiązany do zawarcia Umowy ramowej z OSD, o ile nie jest stroną takiej Umowy ramowej.
  6. ZUD będący nowym sprzedawcą, działający w imieniu Odbiorcy, składa wniosek o zawarcie Umowy wykonawczej nie później niż 21 dni przed planowanym dniem zmiany sprzedawcy. We wniosku o zawarcie Umowy wykonawczej ZUD składa oświadczenie, że:
   1. wniosek jest składany w ramach procedury zmiany sprzedawcy,
   2. dysponuje upoważnieniem Odbiorcy do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
  7. OSD rozpatruje wniosek o zawarcie Umowy wykonawczej złożony w ramach procedury zmiany sprzedawcy w trybie określonym w IRiESD.
  8. Dniem zmiany sprzedawcy jest dzień rozpoczęcia świadczenia usług Dystrybucji na rzecz ZUD określony w Umowie wykonawczej. Z dniem zmiany sprzedawcy:
   1. rozwiązaniu w całości lub części ulega Umowa wykonawcza zawarta
    z ZUD będącym dotychczasowym sprzedawcą lub Umowa kompleksowa,
    na podstawie której OSD sprzedawał Paliwo gazowe na rzecz Odbiorcy zmieniającego sprzedawcę,
   2. Moc umowna przysługująca w Punktach wyjścia do odbiorcy ZUD będącemu dotychczasowym sprzedawcą przysługuje ZUD będącemu nowym sprzedawcą („zasada plecaka”). Jeżeli możliwa jest zmiana sprzedawcy
    bez zmniejszenia Mocy umownej przysługującej ZUD będącemu dotychczasowym sprzedawcą, może on zachować tę Moc umowną.
  9. Do dnia zmiany sprzedawcy OSD świadczy usługi Dystrybucji na podstawie Umowy wykonawczej zawartej z ZUD będącym dotychczasowym sprzedawcą
   lub Umowy kompleksowej, na podstawie której OSD sprzedawał Paliwo gazowe
   na rzecz Odbiorcy zmieniającego sprzedawcę.
  10. OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, w celu dokonania rozliczeń dotychczasowego sprzedawcy z Odbiorcą.
  11. Odczytu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, OSD dokonuje nie później niż w ciągu 5 Dni roboczych od ostatniego dnia obowiązywania umowy
   z dotychczasowym sprzedawcą. W przypadku braku możliwości dokonania tego odczytu, OSD dokonuje oszacowania ilości odebranego Paliwa gazowego,
   na podstawie metodologii opublikowanej na stronie internetowej OSD. Dane niezbędne do rozliczeń OSD przekazuje dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy w terminie 5 Dni roboczych od dnia dokonania odczytu lub szacowania.
  12. W przypadku, gdy Odbiorca wypowiada w ramach procedury zmiany sprzedawcy Umowę kompleksową z OSD jako dotychczasowym sprzedawcą, OSD dokonuje rozliczeń z Odbiorcą nie później niż w okresie 42 dni od dnia dokonania tej zmiany.
 • Lista obszarów dystrybucyjnych

  Lista obszarów dystrybucyjnych Avrio Media Sp. z o.o. przedstawia się jak poniżej:

  1. WRONKI - ID PUNKTU WE: 790954
  2. SŁUPCA/STRZAŁKOWO - ID PUNKTU WE: 300883
  3. STAW - ID PUNKTU WE: 300882
  4. KRAŚNICA - ID PUNKTU WE: 760017
 • Sprzedaż rezerwowa

  Avrio Media sp. z o.o. nie otrzymała żadnego wniosku o wpis na listę sprzedawców rezerwowych, prowadzoną w trybie określonym w art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

  Z uwagi na brak sprzedawców rezerwowych funkcjonujących na sieciach Avrio Media sp. z o.o., w sytuacji zaprzestania przez sprzedawcę sprzedaży paliw gazowych odbiorcy końcowemu, dostawy tych paliw zostaną zapewnione przez sprzedawcę z urzędu, zgodnie z art. 5ab ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

  Zgodnie z art. 62c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne Avrio Media sp. z o.o. pełni funkcję sprzedawcy z urzędu na należących do niej sieciach dystrybucyjnych, przy czym:

  1. Avrio Media sp. z o.o. zaprzestała sprzedaży paliw gazowych do odbiorców w gospodarstwach domowych, a w konsekwencji nie pełni funkcji sprzedawcy z urzędu w stosunku do tej grupy odbiorców;
  2. Avrio Media sp. z o.o. pełni funkcję sprzedawcy z urzędu w stosunku do pozostałych grup odbiorców (odbiorców instytucjonalnych) i składa ofertę prowadzenia takiej sprzedaży na rzecz w/w odbiorców na warunkach określonych w umowie kompleksowej dla odbiorców instytucjonalnych http://avriomedia.pl/photos/ckeditor/Umowa%20Kompleksowa%20Dostarczania%20Paliwa%20Gazowego_instytucje%20-%20W1-W4.pdf , przy zastosowaniu cen określonych w aktualnej Taryfie sprzedaży (cenniku) http://avriomedia.pl/dokumenty ;

  Zgodnie z art. 62c ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych przez Avrio Media sp. z o.o. funkcję sprzedawcy z urzędu pełni przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, co do którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 5b1 ustawy Prawo energetyczne, tj. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. https://pgnig.pl/sprzedawca-z-urzedu. Z uwagi na powyższe:

  1. PGNiG OD sp. z o.o. pełni funkcję sprzedawcy z urzędu w stosunku do odbiorców w odbiorców w gospodarstwach domowych;
  2. PGNiG OD sp. z o.o. będzie ewentualnie pełnić funkcję sprzedawcy z urzędu w stosunku do pozostałych grup odbiorców (odbiorców instytucjonalnych) wyłącznie w przypadku gdyby Avrio Media sp. z o.o. zaprzestała sprzedaży paliw gazowych do tego rodzaju odbiorców.
 • Analiza przeciętego zużycia paliwa gazowego

  Analiza przeciętego zużycia paliwa gazowego dla odbiorców pobierających paliwo gazowe w ilości do 110 kWh/h- pobierz