Rozliczenia i płatności

Harmonogram odczytów liczników

Rozliczenie pobranego przez Odbiorców Paliwa gazowego odbywa się na podstawie wskazań układu pomiarowego w okresach rozliczeniowych ustalonych w Taryfie lub w Umowie.