Przyłączenie do sieci gazowej

Opłata za przyłączenie do sieci gazowej

Opłata za przyłączenie obliczana jest na podstawie Taryfy obowiązującej w chwili zawierania umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Wg obecnie obowiązującej Taryfy Paliwa gazowego wysokometanowego za przyłącze o długości do 15 m opłata wynosi 1707,00 zł netto.