Dla domu

Umowa Kompleksowa Dostarczania Paliwa Gazowego zawarta jest pomiędzy AVRIO MEDIA a Odbiorcą, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne i obejmuje sprzedaż oraz dystrybucję Paliwa gazowego do Odbiorcy.
Integralną częścią Umowy kompleksowej są Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego, które szczegółowo określają zasady dostarczania Paliwa gazowego oraz informują o wzajemnych prawach i obowiązkach AVRIO MEDIA oraz Odbiorcy w trakcie trwania Umowy kompleksowej. Usługa dystrybucji Paliwa gazowego wykonywana jest przez AVRIO MEDIA. 

Uwaga: Zgodnie z art. 3 pkt. 18 ustawy Prawo energetyczne pobór Paliwa gazowego bez zawarcia Umowy jest nielegalnym poborem Paliwa gazowego.